Privacy - 07/05/2019

Categorie
E-commerce opleidingen
Tijd
7 mei 2019 (van 14u tot 18u)
Prijs
€895
Score
4.7/5

De EU General Data Protection Regulation (of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) is de nieuwe, uiterst strenge Europese privacy wetgeving. De GDPR vervangt in alle Europese lidstaten de nationale privacywetgeving. Zij werd eigenlijk al in mei 2016 van kracht, maar vanaf mei 2018 is ze afdwingbaar. Dat betekent, dat je vanaf dan heel zware boetes riskeert als je de wetgeving niet naleeft.

 

Wat houdt deze workshop in?

Deze training wordt opgesplitst in 2 sessies en 1 deel 'huiswerk'.

Om te verzekeren dat u volledig GDPR compliant bent, splitsen we de training op in drie delen, waar we op basis van 2 workshops en een interne oefening alle nodige stappen doorlopen om te voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

 

Deel 1: Self Assessment

In de eerste sessie word je wegwijs gemaakt in de GDPR en lichten we alle nodige modeldocumenten toe. Ook doorlopen we samen een self assessment, waarbij u precies te weten komt wat de actiepunten zijn voor uw organisatie, en hoe u al uw risico’s kan wegwerken.

De GDPR verplicht je om enerzijds een zogenaamde Data Protection Impact Assessment uit te voeren op alle persoonsgegevens die jij verwerkt.

Daarnaast moet je “alle gepaste organisatorische en technische maatregelen nemen om een gepast niveau van bescherming te verzekeren”. Dit betekent bijkomende IT security, aanpassen van bedrijfspolicies, bijkomende contracten met leveranciers, herzien van een aantal interne processen, …

Om hiermee aan te slag te kunnen, moet je eerst intern een GDPR audit opzetten om in kaart te brengen waar potentiële aandachtspunten zich bevinden.

Sirius Legal heeft hiervoor de verplichte impact assessment en de GDPR audit gebundeld in één handig en eenvoudig do-it-yourself invuldocument, waarbij we op basis van een vijftigtal vragen een foto van uw onderneming creëren, risico’s identificeren en een actieplan formuleren om die risico’s weg te nemen.

 

Deel 2: Interne oefening

Op basis van de eerste workshop voert u op kantoor een interne audit door.

 

Deel 3: Follow-up

Op 4 juni zal de tweede sessie plaatsvinden. Tijdens deze “follow-up” worden problemen en vragen behandeld. De self assessment die je tijdens de eerste sessie hebt ingevuld, breng je terug mee. Alsook alle documentatie die je intern verzameld hebt.

Zorg ervoor dat je vooraf de belangrijkste vragen of problemen op mail zet en deze doorstuurt naar Bart van Sirius Legal (trainer). Deze worden dan overlopen (anoniem indien je dit wenst) omdat dit nuttig kan zijn voor jou en andere deelnemers

Belangrijkste onderdelen
Verplichtingen GDPR voor online ondernemers
Wat betekent dit praktisch voor uw bedrijf?
Self Assessment
Modeldocumenten om u te helpen bij de self assessment

About the trainer

Bart is een van de stichtende vennoten van advocatenkantoor Sirius Legal in Mechelen, dat zich onder meer specialiseert in juridisch en fiscaal advies voor online ondernemers.